Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền

1. Chiết khấu dòng tiền là gì ? Công thức tính chiết khấu dòng tiền PV = FV / (1 + r)^n Trong đó: r: lãi suất chiết khấu n: năm tính (giả sử năm thứ 5 [...]

6 nhóm chỉ số tài chính trong phân tích hoạt động tài chính Doanh nghiệp

Có 6 nhóm chỉ số tài chính chủ yếu: Nhóm chỉ số phản ánh khả năng thanh toán: Nhằm kiểm tra khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Một [...]

Đầu tư chứng khoán căn bản (C7) - Đọc hiểu báo cáo tài chính Doanh nghiệp

1. Báo cáo tài chính là gì? - Báo cáo tài chính (BCTC) là bản báo cáo cung cấp thông tin về hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo mỗi quý, năm như: tài [...]

Đầu tư chứng khoán căn bản (C6) - Các hình thức phát hành cổ phiếu

1. Cổ phiếu ưu đãi là gì? Định nghĩa: Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán có tính chất giống như cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) khi người sở hữu [...]

Đầu tư chứng khoán căn bản (C5) - Các chỉ số tài chính vĩ mô

1. Tổng sản phẩm quốc dân (GDP) là gì? GDP là thước đo tổng sản lượng và tổng thu nhập của một nền kinh tế. Đây là một trong những biến số [...]

Đầu tư chứng khoán căn bản (C4) - Các chỉ số thị trường cần biết

1. Chỉ số VN Index là gì? Là chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM - HSX. VNIndex so sánh giá trị thị trường hiện hành [...]

Đầu tư chứng khoán căn bản (C3) - Cổ phiếu quỹ và những điều cần biết

1. Cổ phiếu quỹ là gì? Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu được chính Doanh nghiệp phát hành mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp. Lượng cổ phiếu này sẽ không được tính vào [...]

Đầu tư chứng khoán căn bản (C2) - Cổ tức và những điều cần biết

1. Cổ tức là gì? Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng trả cho mỗi cổ phần, bằng tiền mặt hoặc tài sản khác (thông thường là cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận còn lại [...]

Đầu tư chứng khoán căn bản (C1) - Các bước đầu tư cổ phiếu cho người mới

1. Mở tài khoản mua cổ phiếu như thế nào? B1 - Chuẩn bị: CMT/ Hộ chiếu, Email, Số điện thoại, số tài khoản ngân hàng. B2 - Mở tài khoản: Mở tài khoản trực [...]

Chứng khoán nhập môn (C8) - Quy định về công bố thông tin

NỘI DUNG 1. Đối tượng công bố thông tin a) Công ty đại chúng; b) Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng; c) Tổ [...]

Chứng khoán nhập môn (C7) - Điều kiện quản trị Công ty đại chúng

NỘI DUNG 7.1  Nguyên tắc quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng Cơ cấu quản trị đảm bảo hợp lý hiệu quả Bảo đảm hiệu [...]

Chứng khoán nhập môn (C6) - Chào bán chứng khoán ra công chúng

NỘI DUNG 6.1  Mệnh giá chứng khoán Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng. Mệnh giá của trái [...]

Quy định mới nhất về phát hành trái phiếu Doanh nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu [...]

Chứng khoán nhập môn (C5) - Tìm hiểu về phát hành chứng khoán

NỘI DUNG 5.1. Tổ chức phát hành là gì? Tổ chức phát hành là tổ chức thực hiện chào bán, phát hành chứng khoán. 5.2. Chào bán chứng khoán ra công chúng là [...]

Chứng khoán nhập môn (C4) - Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán

NỘI DUNG 4.1. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là gì? Là hoạt động quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các [...]