Nguyên tắc đầu tư của nhà đầu tư nổi tiếng thế giới Michael Steinhardt

Nguyên tắc đầu tư của Michael Steinhardt 1. Đừng tin ai chỉ điểm, đừng tin vào bất cứ doanh nghiệp nào được "nghe hay", nhưng cũng đừng ác cảm với bất cứ công [...]

Phương pháp đầu tư CANSLIM - William O’Neil

Quan điểm đầu tư chính của O’Niel là việc tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng có tiềm năng tăng giá nhanh nhất kể từ thời điểm mua vào theo phương châm: mua cổ [...]