Tái cấu trúc doanh nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc:

 • Tổ chức và sắp xếp lại Doanh nghiệp nhằm thay đổi cấu trúc và phương thức vận hành, tối ưu các nguồn lực để hoạt động hiệu quả hơn trong tương lai.
 • Cung cấp các giải pháp tăng vốn điều lệ Công ty và phát hành cổ phiếu.
 • Tư vấn phát hành lần đầu ra công chúng để trở thành Công ty đại chúng (IPO).
 • Tư vấn đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 • Tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
 • Tư vấn giải pháp truyền thông và quan hệ công chúng, chăm sóc nhà đầu tư (IR)
 • Xây dựng bộ phận tài chính và quan hệ cổ đông của Công ty.
 • Tư vấn xây dựng cơ cấu cổ đông và tìm kiếm cổ đông chiến lược.
 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn hậu niêm yết như phát hành tăng vốn, trả cổ tức …

M&A

 • Khảo sát và đánh giá doanh nghiệp;
 • Xây dựng chiến lược mua, bán và sáp 0..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................nhập doanh nghiệp;
 • Định giá doanh nghiệp, xây dựng giá và các điều kiện giao dịch hợp lý;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp tìm đối tác sáp nhập phù hợp;
 • Thực hiện rà soát trọng yếu, xác định giá trị doanh nghiệp/ đối tượng sáp nhập nhằm tư vấn cho doanh nghiệp giá mua bán tốt nhất;
 • Tư vấn và soạn thảo tài liệu giao dịch;
 • Tư vấn trong quá trình thương lượng hợp đồng, tư vấn xây dựng cấu trúc hợp đồng;
 • Làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để đạt được các giấy phép cần thiết theo quy định;
 • Tư vấn tái cấu trúc lại doanh nghiệp;

Giá trị khác biệt đến từ đội ngũ tư vấn tái cấu trúc của ECI Holdings:

 • Kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn tái cấu trúc và niêm yết cổ phiếu. Đã hỗ trợ rất nhiều Công ty tái cấu trúc thành công và niêm yết cổ phiếu lên các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.
 • Giúp Doanh nghiệp tối ưu các nguồn lực, tạo nên giá trị gia tăng cho các Doanh nghiệp được tư vấn tái cấu trúc và niêm yết cổ phiếu.
 • Hỗ trợ các Doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư, kết nối cổ đông chiến lược.
 • Tư vấn tái cấu trúc 1 cách toàn diện, cố vấn các giải pháp tài chính, hỗ trợ Doanh nghiệp tận dụng các lợi thế của thị trường chứng khoán để có những bước phát triển mạnh mẽ.
 • Đồng hành lâu dài trong suốt quá trình phát triển gắn với thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp.

Lợi ích khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán:

 • Tiếp cận kênh huy động vốn dài hạn: khi tham gia niêm yết cổ phiếu trên TTCK, doanh nghiệp có thể huy động vốn một cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng từ việc phát hành cổ phiếu dựa trên tính thanh khoản cao và uy tín của doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường. Huy động theo cách này, doanh nghiệp không phải thanh toán lãi vay cũng như phải trả vốn gốc giống như việc vay nợ, từ đó sẽ rất chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn huy động được cho mục tiêu và chiến lược dài hạn của mình. Đây được coi là yếu tố quan trọng nhất khi quyết định niêm yết cổ phiếu trên TTCK.
 • Tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ, các định chế tài chính, nhà đầu tư chiến lược: Việc niêm yết trên sàn chứng khoán cùng với sự kiểm soát chặt chẽ của ủy ban chứng khoán, và hoạt động minh bạch, cổ phiếu được định giá và có tính thanh khoản, khi đó các quỹ đầu tư cũng như nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư vào doanh nghiệp.
 • Khuyếch trương uy tín của doanh nghiệp: để được niêm yết chứng khoán, doanh nghiệp phải đáp ứng được những điều kiện chặt chẽ về mặt tài chính, hiệu quả sản xuất - kinh doanh cũng như cơ cấu tổ chức... Do đó, những công ty được niêm yết trên thị trường thường là những công ty có hoạt động sản xuất - kinh doanh tốt. Thực tế đã chứng minh, niêm yết chứng khoán là một trong những cách thức quảng cáo tốt cho doanh nghiệp, từ đó thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác…
 • Tạo dựng thương hiệu, vị thế doanh nghiệp: Việc niêm yết cổ phiếu dẫn đến việc Doanh nghiệp sẽ được sự chú ý của báo chí, nhà đầu tư, các tổ chức, ... nếu tận dụng tốt sẽ tạo dựng nên tên tuổi của Doanh nghiệp trên thị trường.
 • Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp: khi doanh nghiệp niêm yết trên TTCK sẽ giúp các cổ đông của doanh nghiệp dễ dàng chuyển nhượng cổ phiếu đang nắm giữ, qua đó tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu.
 • Gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp: xét về dài hạn, giá cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết đều tăng so với mức giá tại thời điểm trước khi niêm yết.
 • Tăng cường lợi thế cạnh tranh: Với nguồn vốn huy động được cùng các lợi ích khác, Doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô hoặc phát triển chuyên sâu, tạo lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Giúp doanh nghiệp có được nguồn vốn lớn để đầu tư vào việc quá trình cải tiến, trả nợ hoặc duy trì, tạo ra bước đột phá mới cho doanh nghiệp.
 • Thuận lợi trong mua bán sáp nhập Doanh nghiệp.
 • Dễ dàng trong việc huy động vốn và tìm kiếm đối tác triển khai dự án hay lĩnh vực mới.
 • Cải thiện công tác quản lý Doanh nghiệp.