Về chúng tôi

Trải qua 7 năm hoạt động, ECI Holdings tự hào đã hỗ trợ được rất nhiều Công ty tái cấu trúc và niêm yết cổ phiếu thành công lên sàn chứng khoán Việt Nam. Về đầu tư, ECI Holdings hướng đến những mô hình có nền tảng tốt, có lợi thế cạnh tranh và phù hợp xu hướng, cùng khả năng tận dụng nguồn vốn lớn để tăng trưởng liên tục trong dài hạn.

Sứ mệnh

Kiến tạo và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, xây dựng nên khối thịnh vượng và phát triển bền vững

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức tài chính chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Nhân - Tâm - Trí - Tín: Xây dựng con người là cốt lõi, lấy chữ “Tâm” làm nền tảng, tầm nhìn dài hạn với chữ “Tín” làm tôn chỉ.