Mộc Châu Paradise Hills

Trưởng phòng KD: Kiều Oanh

Số điện thoại: 0939 669 881

Email: eciholdings.info@gmail.com

Gọi tư vấn

Tên dự án Mộc Châu Paradise Hills
Chủ đầu tư ECI LAND
Vị trí Thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Quy mô 4,7 ha
Tư vấn thiết kế chính  ViNink Vietnam
Tiến độ Đang triển khai

Bình luận