Green Pearl Sầm Sơn

Trưởng phòng KD: Kiều Oanh

Số điện thoại: 0939 669 881

Email: eciholdings.info@gmail.com

Gọi tư vấn

Tên dự án Green Pearl Sầm Sơn
Chủ đầu tư Liên doanh Grand Holdings và ECI holdings
Vị trí Sầm Sơn Thanh Hoá
Tư vấn thiết kế chính  SDAC Việt Nam 
   

 

Bình luận