Grand Residence

Trưởng phòng KD: Kiều Oanh

Số điện thoại: 0939 669 881

Email: eciholdings.info@gmail.com

Gọi tư vấn

Tên dự án Grand Residence
Chủ đầu tư Liên doanh Grand Holdings và ECI holdings
Vị trí Sầm Sơn Thanh Hoá
Quy mô 2,4 ha
Mật độ xây dựng 47,5%
Tư vấn thiết kế chính  SDAC Việt Nam 
   

 

 

 

 

 

Bình luận